Om oss

Somos un grupo de ciudadanos salvadoreños de todas las edades llegados a Suecia desde mediados de 1986, con el tiempo hemos ido echando raíces e integrándonos en él sin perder los vínculos con nuestro país de origen, El Salvador.  La Red se compone de Asociaciones locales y regionales, familias y personas individuales con domicilio en Suecia.

Nuestros miembros y simpatizantes están diseminados a lo largo y ancho de Suecia, como Estocolmo, Västerås, Köping, Arboga, Varberg, Malmö. etc.

La Red desarrolla actividades de carácter solidario y cultural, de cooperación e información sobre El Salvador, America Latina y  Suecia. La Red tiene como principio fundamental la transparencia y honestidad en el desarrollo de sus actividades y contactos con organizaciones similares, dentro y fuera de Suecia.

La Red tiene carácter participativo y esta abierta para todas las personas de cualquier nacionalidad, sexo,creencia política o religiosa que comparte nuestros objetivos y visión del mundo, como es la  solidaridad, la amistad, la tolerancia y el respeto mutuo y trabaje junto a nosotros por una mayor integración a la sociedad sueca, así como la promoción e intercambio de valores, costumbres, tradiciones sociales y culturales latinoamericanas y suecas insertadas en el mundo Global.

Vi är en grupp av salvadoranska medborgare i alla åldrar bosatta Sverige sedan mitten av 1986. Med tiden vi har tagit rot och integrerat oss i samhället utan att förlora kopplingen till vårt hemland, El Salvador. Nätverket består av lokala och regionala föreningar, familjer och individer som bor i Sverige.

Våra medlemmar och anhängare är spridda över hela Sverige, som Stockholm, Västerås, , Arboga, Varberg, Malmö. etc.

Nätverket är verksamt inom natur och kultur-solidaritet, samarbete och information om El Salvador, Latinamerika och Sverige. Nätverket har en grundläggande princip om öppenhet och ärlighet i utvecklingen av deras verksamhet och kontakter med liknande organisationer inom och utanför Sverige.

Nätverket är öppet för alla människor av alla nationaliteter, kön, politisk eller religiös övertygelse som delar våra mål och visioner i världen, såsom solidaritet, vänskap, tolerans och ömsesidig respekt och arbeta med oss för ytterligare integration i det svenska samhället och främjande och utbyte av värderingar, sedvänjor, sociala och kulturella traditioner och svenska latin införda i den globala världen.

E-postadress: contacto@redsal.se

ESTATUTOS REDSAL, STADGAR PDF